Barents Art

Søker
Kultursenteret SISA
Finnmark
Samarbeidspartner
Arctic Art Institute
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
300 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­

Prosjektet "Barents Art" ønsker å styrke og utvikle norsk - russisk samarbeid innenfor kunst og kulturområdet gjennom gjensidige utvekslinger, med målsetning å skape spennende kunst presentasjoner i uterom, fellesutstillinger og andre sammenhenger for å fremme kunst og håndverk produsert og presentert av norske og russiske kunstnere i nordområdet. Gjennom prosjektet ønsker vi også å styrke muligheter for salg av kunst- og håndtverksprodukter. Prosjektaktiviteter gjennomføres i Murmansk og Alta i perioden november 2015 – juni 2016.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
120
Ungdom
60 (norske og russiske)