BAR International 2015

Prosjektsøker: Pikene på Broen
Prosjektpartnere: En rekke russiske kunstnermiljøer
BarentsKults støtte: 1 400 000 kroner

Pikene på Broen har drevet residencyprogram for kunstnere i Barents i 11 år. Gjennom et mer interaktivt program, BAR International 2015, får 88 deltakere, derav 24 Barents ungdommer, tilrettelagte opplegg som bidrar til nye og styrkede nettverk over grenser, impulser til ny kunstproduksjon, genreoverskridende samarbeide, økt synlighet og marked. Programmet er bevegelig over grensene, med base i Kirkenes og inneholder også arenabygging, ny kunnskap og opplevelser for et stort norsk og russisk publikum både i norsk og russisk Barents.