BAR International

Prosjektsøker: Pikene på Broen AS
Prosjektpartnere: Murmansk regionale kunstmuseum, Kunstnerforbundet i Murmansk oblast.
BarentsKults støtte: 1 500 000 kroner

Den erfaringsbaserte kunnskap PB har fått i løpet av 10 årsperioden med residency/stipendiatprogram for kunstnere fra Nord‐Norge og Russland har gitt dem en god kompetanse på grenseoverskridende kunst og kultursamarbeide, kunstproduksjon ogformidling og et nettverk av lokale eksperter, som danner et godt grunnlag for utvikling av BAR 14, også med tanke påarenabygging på kunst og kulturfeltet på norsk og russisk side som inneholder blant annet presentasjoner av kunstnere, ideer,kunnskap og opplevelser.