Artic building

Søker
Samisk videregående skole og reindriftsskole
Finnmark
Samarbeidspartner
Murmansk building college
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
95 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kompetanse

­­

Samisk videregående skole ønsker å videreføre tidligere samarbeidsprosjekt med utveksling av elever og lærere. Deres pedagogiske tyngdepunkt er samisk byggeskikk, og at elevene skal lære å kjenne hverandres kultur og skolesystem.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
12
Ungdom
8 (norske og russiske)