Arctic Skills

Søker
Kirkenes videregående skole
Finnmark
Samarbeidspartner
Ministry of Education and Science of Murmansk region
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
370 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kompetanse

­­

Arctic Skills skal arrangeres i Kirkenes i mai 2016, med deltakere fra Murmansk, Lappland og Øst-Finnmark. Det blir en klasse for elever og en for lærlinger i rundt 15 yrkesfag. Hele 850 elever og 110 lærere skal delta. Konkurransen skal bidra til at ungdom under yrkesfaglig utdanning skal kunne møtes for å konkurrere i sitt yrke. Det skal også være en arena for skoler, lærere, bedrifter og fagfolk til å møtes, bli kjent, lære av hverandre og knytte kontakter. Bransjekunnskap, språktrening og faglig kontakt over grensene blir viktige elementer i konkurransen. Det samme blir en faglig utvikling og det å vise frem yrkesfagenes avgjørende betydning for at et moderne samfunn fungerer.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
960
Ungdom
850 (norske og russiske)