Arctic seafood

Applicant
Akvaplan-niva AS
Troms
Partner
North Chamber of Commerce and Industry, med flere
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
210 000 NOK
Satsingsområde
Næring
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
10

­­

Kartlegging og kunnskapsoverføring mellom Finnmark og Murmansk innen tradisjonsmat og kulinarisk innovasjon basert på ressurser fra havet. Gjennom samarbeid mellom dedikerte restauranter, utdanningsinstitusjoner og reiselivet, vil en i et forprosjektet knytte sammen lokal kvalitetsmat og reiseliv. I Finnmark skal en lære om og ta i bruk tradisjonsrik og eventuelt innovativ kokkekunst fra Murmansk og vice versa gjennom organisert opplæring og utveksling av fagressurser.