Aejilies Gaaltije- The sacred source

Applicant
Varangerfestivalen
Finnmark
Partner
Amadeuskoret
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
200 000 NOK
Satsingsområde
Kultur
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
40

­­

Varangerfestivalens festivalkor skal i 2015 framføre Frode Fjellheims anerkjente verk "Aejlies Gaaltije - The sacred source". Dette blir første gang verket framføres i Finnmark. Verket er inspirert av både samisk, kvensk, nordnorsk, russisk og europeisk kultur og har røtter i mange leire. Vår versjon strekker seg mot øst og den unike musikktradisjonen på Kolahalvøya, samtidig som samisk joik og kvensk sang vil stå sentralt. Aejlies Gaaltjie feirer og fremmer den kulturelle smeltedigelen på Nordkalotten.