4H ungdomsleir i Apatity

Søker
4H Troms
Troms
Samarbeidspartner
Apatity 4H
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
98 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Ungdom

­­

Apatity 4H ønsker å invitere 4H ungdom og ledere fra Troms til en 4H leir i Apatity 7.-11. mai, i Russland. Møtet mellom ungdommene tidligere år har vært vellykket og 4H Troms vil gjerne reise til Apatity og se hvordan de arbeider i 4H der. Målet er at ungdommene blir bedre kjent med hverandre og med hverandres kultur og historie og også med drift av 4H. Et viktig formål er å fremme demokratiutvikling og aktivt medborgerskap hos ungdommen i Apatity og i Troms 4H.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
37
Ungdom
30 (norske og russiske)