1st international Choral Festival The Northern Choral Assembly

Søker
Vokal Nord
Troms
Samarbeidspartner
Pomor Philharmonic Society
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
150 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­

Partnerene ønsker å starte et norsk-russisk samarbeidsprosjekt med arrangering av en korfestival i Arkhangelsk med første gangs avvikling september 2015. Hovedmålet er utvikling og styrking av internasjonale kulturelle relasjoner, spesielt innen kormusikk i Barentsregionen.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
120