Vinterfestivalene Yukigassen i Murmansk og Vardø 2015

Søker
Yukigassen Norway
Finnmark
Samarbeidspartner
Murmansk Youth and Children Center
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
40 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Idrett

­­

Formålet med prosjektet er å videreutvikle den felles kunnskapsbasen Yukigassen i Murmansk og Vardø er i ferd med å bygge opp med hensyn til planlegging og gjennomføring av arrangementene og etablering/skolering av en felles dommer‐pool begge arrangørene kan benytte. Formålet er videre å samarbeide om utbredelse av Yukigassen som sport og positiv vinteraktivitet samt å videreutvikle de to arrangementene som viktige vinterfestivaler i Vardø og Murmansk.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
66
Ungdom
45 (norske og russiske)