Videreutvikling av reiselivssamarbeidet mellom Nordvest-Russland og Nord‐Norge

Søker
NordNorsk Reiseliv AS
Finnmark
Samarbeidspartner
Avdeling for reiseliv og turisme v/ Murmansk fylkesadministrasjon
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
500 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Næring

­­

Formålet med prosjektet er videreutvikling av grensekryssende turisme og samarbeid mellom reiselivsbedrifter og organisasjoner i Nord‐Norge og Nordvest-Russland i årene fremover, samt implementering av praktiske tiltak basert på resultater av forprosjektet.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
8