Nordic Ice Art

Søker
Laila Kolostyak
Finnmark
Samarbeidspartner
Dmitrii Novitckii
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
90 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­

Prosjektet NORDIC ICE ART ønsker å samle profesjonelle snø og isskulptører fra Norge, Sverige, Finland og Russland - Jens Toms Ivarsson (SE), Timo Jokela (FI), Dmitrii Novitckii (RU) - til fagseminar 6. – 8. mars 2015 i Alta. Gjennom å dele kunnskap, erfaringer og arbeidsmetoder er målet å utvikle fagkompetanse innen snø og iskunst, og etablere en felles digital plattform for profilering av snø og iskunstnere i Barentsområdet.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
25
Ungdom
5 (norske og russiske)