Kulturprogram Barents Urfolkskongress

Applicant
Stiftelsen Midnight Sun Marathon
Troms
Partner
Working Group of Indigenous Peoples
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
159 000 NOK
Satsingsområde
Urfolk
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
550

­­

Onsdag 4. februar kongressdeltakerne under Barents Urfolkskongress inviteres til konsert i Kulturhuset i Tromsø med samiske, vepsiske og nenetsiske artister. Formålet med konserten er kulturutveksling mellom urfolk i Barents. Kombinasjon av samisk, vepsisk og nenetsiske artister er svært viktig i dagens politiske situasjon i Russland. Folk‐til‐folksamarbeidet og grasrotkontakten i Barentssamarbeidet er svært viktig for å ivareta god kontakt mellom urfolk i regionen.