Kulturprogram Barents Urfolkskongress

Søker
Stiftelsen Midnight Sun Marathon
Troms
Samarbeidspartner
Working Group of Indigenous Peoples
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
159 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Urfolk

­­

Onsdag 4. februar kongressdeltakerne under Barents Urfolkskongress inviteres til konsert i Kulturhuset i Tromsø med samiske, vepsiske og nenetsiske artister. Formålet med konserten er kulturutveksling mellom urfolk i Barents. Kombinasjon av samisk, vepsisk og nenetsiske artister er svært viktig i dagens politiske situasjon i Russland. Folk‐til‐folksamarbeidet og grasrotkontakten i Barentssamarbeidet er svært viktig for å ivareta god kontakt mellom urfolk i regionen.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
550