Jernbaneworkshop

Søker
Maritimt ForumNord SA
Nordland
Samarbeidspartner
Pechenga Distriktsadministasjon
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
350 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kompetanse

­­

Formålet med prosjektet er å gjennomføre en 2 dagers jernbaneworkshop i Kirkenes med fokus på Kirkenes/Barentsregionen og fremtidige baners kopling mot sjøtransport/Nordlig sjørute. Konferansen skal være «eksklusiv», med få og relevante deltagere, og den skal fokusere på sentrale forhold som kan bringe arbeidet med utviklingen av jernbanesystemer i Barentsregionen fremover. Workshopen vil bli avholdt fra den 5. til den 6. februar 2015 i Kirkenes, i etterkant av Kirkeneskonferansen og i sammenheng med Barents Spektakel.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
3