Internasjonal symfoni orkester

Prosjektsøker: Helgeland sinfonietta
Prosjektpartnere: Symphony orchestra,Petrozavodsk State Conservatory "A Glazunov";
Barentssekretariatets støtte: 369 000 NOK

Et symfoniorkester med profesjonelle musikere og kunstnere fra nordområdene av Norge, Russland, Sverige og Island innøver ogframfører produksjonen "Skjebnen, kjærligheten og gylne fjær ‐ en internasjonal symfonisk konsertforestilling" i Nordland i september2014.