High North A-i-R nettverk: A-i-R Barents

Prosjektsøker: Gjesteatelieret/ Troms fylkeskommune
Prosjektpartnere: Ministry of culture of the Arkhangelsk region, The Artists Union in Akhangelsk, Committee on Culture and the Arts of the Murmansk region
Barentssekretariatets støtte: 869 000

A‐i‐R Barents program har som mål å styrke samarbeid mellom kunstaktører i Nord‐Norge og Nordvest‐Russland og stimulere til økt kunstproduksjon i Barentsregionen. A‐i‐R Barents er et unikt utvekslingsprogram for profesjonelle kunstnere, kuratorer, kritikere og forskere innenfor det visuelle kunstfeltet i Nord‐Norge og Nordvest‐Russland. Gjennom gjesteopphold i Nord‐Norge og Nordvest‐Russland får deltakere i prosjektet mulighet til å produsere nye verk, presentere arbeidene sine gjennom utstillinger, artist talk, utvikle nye prosjekter og bli kjent med lokale kunstmiljøet. Programmet har som mål å styrke norsk‐russiske kunstnettverket og vil avsluttes med en større kunstutstilling og en publikasjon som vil dokumentere hele prosjektet.