Celebrating Music on Top of Europe

Prosjektsøker: Nordnorsk Opera og Symfoniorkester
Prosjektpartnere: Medvirkning russiske artister, Arkhangelsk; NordicStories,Oslo
Barentssekretariatets støtte: 1 000 000

Nordnorsk Opera og Symfoniorkester arrangerer et evenement på Nordkapp platået i anledning den Europeiske sang‐ og musikkdag 21. juni 2014. Konserten skal fortelle en historie om to naboers innbyggere som blir påvirket av den natur som omgir demuavhengig av hvor grensen mellom landene går. Den skal formidles til publikum og TV seere over hele verden.