Barents urfolkskongress og konferanse 2015

Søker
Barentssekretariatet
Finnmark
Samarbeidspartner
Barents Indigenous Peoples Office
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
500 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Urfolk

­­

Arbeidsgruppen for urfolk i Barentsregionen (WGIP) arrangerer Barents urfolkskongress, med påfølgende internasjonal konferanse, 4. ‐ 5. februar 2015.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
100