Barents Stumfilm 2015

Prosjektsøker: Stiftelsen Tromsø Internasjonale Filmfestival v/ Martha Otte
Prosjektpartnere: Northern Character Film and TV Festival, Barents Ecology Film Festival
Barentssekretariatets støtte: 750 000

Stumfilm med nykomponert, levende musikk er en integrert del av Tromsø internasjonale filmfestival (TIFF) sin kunstneriske profilpå helårsbasis. Vi inviterer utvalgte profesjonelle musikere fra Barentsregionen til stumfilmworkshop med påfølgendeurframføring på TIFF i januar. Produksjonen presenteres på nytt under Stumfilmdager i Tromsø i september, og sendes deretter påturné i Nordvest Russland på høsten.