What`s up North?

Applicant
Riddu Riddu Festivalen
Troms
Partner
Barents Indigenous Peoples Office
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
145 000 NOK
Satsingsområde
Urfolk
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
28
Ungdom
27 (norske og russiske)

­­

Den internasjonale ungdomskonferanse «What`s up North?» arrangeres for tredje gang i forbindelse med Riddu Riddu fetsivala 10. ‐ 14. juli i 2013. Konferansen skal gi ungdom med urfolksbakgrunn anledning til å utveksle kulturelle erfaring, kunnskap, engasjement og fellesskapsfølelse omkring det å tilhøre Nordområdet. Samarbeidspartnere er blant annet de samiske ungdomsorganisasjonene i Norge, Sverige, Finland og Russland.