Vennskapskommunesamarbeid

Applicant
Lenvik kommune
Troms
Partner
Pinega kommune
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
115 000 NOK
Satsingsområde
Kompetanse
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
18
Ungdom
4 (norske og russiske)

­­

Etter gjentatte besøk til hverandres kommuner, er det ønske om inngåelse av formelt vennskapskommunesamarbeid mellom kommmunene Leshukonsky og Pinega (Arkhangelskregionen) og Målselv og Lenvik (Norge)