Utveksling og styrking av kampsportkunst i Norden 2013

Applicant
Tromsø Karateklubb
Troms
Partner
Karelian Kyokushinkaikan organization
Karelia
Barentssekretariatets støtte
60 000 NOK
Satsingsområde
Idrett
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
97
Ungdom
48 (norske og russiske)

­­

Årets sommerleir skal styrke og utvikle karatekompetansen i et gjensidig utvekslingsprogram. Som ønsker at barn/unge og voksne får en lik mulighet å delta på felles kunnskapsutveksling, herunder stevner og treningsleir. Prosjektet vil være unik og vil bli frontet bredt i media.