Universell utforming innen transport i et nordkalottperspektiv

Applicant
Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland fylke
Nordland
Partner
Ministry of Labour and Social Development
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
200 000 NOK
Satsingsområde
Kompetanse
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
216
Ungdom
16 (norske og russiske)

­­

Konferansen arrangeres i den hensikt er å utveksle kunnskap og erfaringer om universell utforming innen transportfeltet mellom nordiske og russiske miljøer. Hensikten er at det også derigjennom skal etableres samarbeidskonstellasjoner som kan føre til konkrete fellesprosjekter i etterkant av konferansen.