Summer (Autumn) School for fisheries students 2013

Søker
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi UiT
Troms
Samarbeidspartner
Murmansk State Technical University
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
270 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kompetanse

­­

Hovedtanken med dette prosjektet er å gi fiskeri og marint orienterte studenter fra Russland og Norge, med forskjellig type faglig bakgrunn, en mulighet for sammen å delta i "sommer‐eller høst‐skolen" i fiskerikunnskap. Skolen vil gi en bred tilnærming til å forstå muligheter og utfordringer innen fiskeriforvaltning i vid forstand i Barentsregionen. Skolen skal delvis holdes i Murmansk og delvis i Tromsø fra tidligst 15. august til senest 31. desember hvert år. Fremtredende forskere, næringslivfolk og ansatte i offentlig forvaltning vil inviteres til å gi forelesninger og delta i faglige diskusjoner.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
33