Sleepless Night - Våkenetter

Søker
Varangerfestivalen
Finnmark
Samarbeidspartner
Amadeuskoret
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
200 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentskult

­­

Varangerfestivalens festivalkor, sammensatt av sangere fra Varanger og Murmansk skal i august 2013 presentere forestillingen "Sleepless nights ‐ Våkenetter". Forestillingen er kunstnerisk grenseoverskridende og sammensatt av korverker, instrumentalimprovisasjon og videoinstallasjoner. "Sleepless nights ‐ Våkenetter" tematiserer vårt arktiske liv gjennom vårt forhold til de spesielle lysforholdene vi deler på tvers av landegrensene. I det arktiske lyset dannes en felles nordlig identitet og framtid.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
45