Skolesamarbeid Monchegorsk ‐ Sortland

Applicant
Strand Skole
Nordland
Partner
Monchegorsk skoleadministrasjon
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
120 000 NOK
Satsingsområde
Kompetanse
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
65
Ungdom
39 (norske og russiske)

­­

SFormålet med porsjektet er å få til et skolesamarbeid på klassenivå mellom Strand skole og Monchegorsk skole. 7. klasse fra Strand skole, sammen med lærere og foreldre, besøker en klasse i Monchegorsk for å se på det daglige abeidet og delta i russisk klasseundervisning. Slik utveksles informasjon om foreldresamarbeide innen russisk skole. Det arrangeres også kulturaktiviteter i forbindelse med byjubileet i form av idrettsleker, gateshow og diskotek. Det blir også lagt opp en plan for fremtidige møter på sosiale medier mellom de to skolene.