Sammen for godt vennskap

Applicant
Karlebotn skole
Finnmark
Partner
Pechenga skole
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
110 000 NOK
Satsingsområde
Kompetanse
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
45
Ungdom
22 (norske og russiske)

­­

Formålet med prosjektet er at studenter fra Nesseby oppvekstsenter, sammen med foreldre og lærere, lærer mer om russisk kultur og samfunn. Studentene kommer også til lære nyttige russiske ord. Likeledes skal studenter fra Pechenga skole, sammen med deres foreldre og lærere, lære om norsk og samisk kultur og samfunn. Målet er å skape bedre kunnskap om og et positivt syn på hverandre, bygge vennskap over grensen og besøke hverandre. Studentene kommer til å ha felles aktiviteter både i Nesseby og i Pechenga.