Sammen for godt vennskap

Søker
Karlebotn skole
Finnmark
Samarbeidspartner
Pechenga skole
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
110 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kompetanse

­­

Formålet med prosjektet er at studenter fra Nesseby oppvekstsenter, sammen med foreldre og lærere, lærer mer om russisk kultur og samfunn. Studentene kommer også til lære nyttige russiske ord. Likeledes skal studenter fra Pechenga skole, sammen med deres foreldre og lærere, lære om norsk og samisk kultur og samfunn. Målet er å skape bedre kunnskap om og et positivt syn på hverandre, bygge vennskap over grensen og besøke hverandre. Studentene kommer til å ha felles aktiviteter både i Nesseby og i Pechenga.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
45
Ungdom
22 (norske og russiske)