Samiske kirkedager 2013

Applicant
Samisk kirkeråd
Troms
Partner
The Russian Orthodox Church
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
176 000 NOK
Satsingsområde
Urfolk
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
1010
Ungdom
115 (norske og russiske)

­­

Samiske kirkedager er et allsamisk arrangement for samisk kirkeliv i Norge, Sverige, Finland og Russland. Kirkedagene finner sted 9. ‐ 11. august 2013 i Mo i Rana, for tredje gang i historien og for første gang i Norge. Inkludering av ortodoks tradisjon og samer i Russland vektlegges. Andre partnere er blant annet The Lutheran Church of Ingermannland, Murmansk, og Samarbeidsrådet for Kristne Kirker i Barentsregionen, Oulu.