Russland til Riddu 2013

Applicant
Riddu Riddu Festivalen
Troms
Partner
Barents Indigenous Peoples Office
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
100 000 NOK
Satsingsområde
Urfolk
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
15

­­

Formålet med prosjektet er å spre kunnskap om urfolk i Russland for et samisk, norsk, nordisk og internasjonalt publikum gjennom å invitere russiske urfolk til Riddu Riđđu Festivála for å presente deres kultur og tradisjoner. Det arrangeres yurtakonserter med Radik Tyulyush.