ReAlignedArt

Applicant
Kurant visningsrom
Troms
Partner
Media Impact
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
20 000 NOK
Satsingsområde
Kultur
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
16

­­

Marita Muukkonen og Ivor Stodolsky arrangerer en fire dagers workshop i Murmansk med russiske aktivister, poeter, journalister og kunstnere. Kurant Visningsrom har blitt invitert til å delta i workshopen og resultatet av prosjektet vil vises på Kurant i Tromsø i september 2013.