Prosjekttildelinger november

250 000 kroner til samarbeid mellom barne- og ungdomsteater og 30 000 kroner til samarbeid innenfor ryttersport er blant prosjektene som har fått støtte fra Barentssekretariatet i november. Sjekk alle tildelingene her. 

Samarbeid Barents Press Norge og Barents Press Russland
Prosjektsøker: Nordisk informasjonskontor i Nord-Norge
Prosjektpartnere: Barents Press Russland, Finland og Sverige
Barentssekretariatets støtte: 160 000

Barents Press er et nettverk for journalister i regionen, og har spilt en aktiv rolle i formidlingen av nyheter og aktualiteter i barentsregionens 20 årige historie. Prosjektet skal bidra til å opprettholde den norske og russiske aktiviteten av Barents Press nettverket og skal finansiere møtevirksomhet, kursplanlegging og øvrig nødvendig infrastruktur til dette. Barents Press Norge ønsker at Barents Press skal være den fremste kunnskapsformidler og kompetansebygger om nordområdene og Barentsregionen for norske media. Dette skal skje ved å satse mer på kurs og kompetansebygging.

 


Nettverksbygging og studietur for ungdomsarbeidere og ungdommer
Prosjektsøker: Tvibit, Tromsø kommune
Prosjektpartnere: Mr. Pink Youth House, Murmansk; Ministry of Youth Affairs and Sports,
Barentssekretariatets støtte: 65 000 

Tvibit ved Tromsø kommune skal gjennomføre et forprosjekt og nettverksaktiviteter våren 2014 med ungdomsarbeidere ogungdommer fra Arkhangelsk Youth House (Arkhangelsk oblast), Mr.Pink (NGO i Murmansk) og ungdomshuset Tvibit (Tromsøkommune).

 


Ryttersport i Barentsregionen - forprosjekt
Prosjektsøker: Sør-Varanger Rideforening
Prosjektpartnere: Murmansk Stall, Arkhangelsk Stall, Norges Generalkonsulat i Murmansk
Barentssekretariatets støtte: 30 000

Seks medlemmer fra Sør‐Varanger Rideforening skal i dette forprosjektet møte ulike russiske rideklubber i Murmansk fra 27‐29.nov2013. De skal se om det er mulig å få til et videre samarbeid mellom disse.

 


Arctic Frontiers "Humans in the Arctic"
Prosjektsøker: Artic Frontier, Akvaplan.niva
Prosjektpartnere: Northern Arctic Federal University, Knipovich PINRO
Barentssekretariatets støtte: 370 000 

Prosjektet sikrer kontinuitet for russisk interesse i Arctic Frontiers, bl. a ved å ta opp felles utfordringer knyttet til helse, miljø og samfunnsutviklingen, shipping og SAR i Arktiske strøk. Markedsføring i Russland skjer ved at Arctic Frontiers er en sentral arena for møte med arktisk kompetanse innen miljø, ressursforvaltning og politikk. Økt tilgjengelighet for russere: konferansen blir simultantolket live på internet og i salen til russisk, engelsk og norsk. Viderebygge norsk‐russiske nettverk innen forskning, politikk, forvaltning og næringsliv. Få russere som ellers ikke har råd til å delta til konferansen. Prosjektet skal dekke reiser, opphold, mat og tolkeutgifter knyttet til ca. 100 russiske deltakere.

 


NAKs barentsutvekslingsprogram 2013
Prosjektsøker: Narvik atletklubb
Prosjektpartnere: Murmansk brytekomitte
Barentssekretariatets støtte: 85 000

Narvik Atleklubb (NAK) skal delta på brytestevne samt treningssamling i Murmansk 4/12‐13 t.o.m 08/12‐13. Målet er videreutviklingog kompetanseheving blant NAKs unge atleter og ledere, samt opparbeide et videre samarbeid i årene som kommer.

 


Spartreffet 2013, russisk sportsutveksling
Prosjektsøker: Badmintongruppa, Berlevåg turn og idrettsforening v/ Mirjam N. Hammeren
Prosjektpartnere: Murmansk sports comittee
Barentssekretariatets støtte: 45 000

Badmintongruppa i Berlevåg arrangerer turnering 15. ‐ 18. november 2013. Det har vært tradisjon å invitere russiske spillere til turneringa, og barn prioriteres. Gjennom idrettsutveksling får de i stand en idretts‐ og kulturutveksling, og begge parter fårstørre forståelse og interesse for hverandre og hverandres land og kulturer.

 


Vennskap på kryss - Teater på tvers
Prosjektsøker: Samovarungan, foreldregruppa
Prosjektpartnere: Childrens Theater School,Murmansk; Samovarteateret
Barentssekretariatets støtte: 250 000

Barneteatrene i Murmansk og Kirkenes ønsker å la elevene møte hverandre, utfordre hverandre på en felles arena og spille for hverandres publikum. I første omgang reiser den norske gruppen til Murmansk for å bli kjent med russiske teaterelever og opptre med sin oppsetning av «Romeo og Julie» høsten 2013. I neste omgang inviteres russiske teaterinstruktører og elever til Kirkenes for felles teateraktiviteter vår 2014. Målet er en felles oppsetning, enten et stykke, minifestival eller framvisning etter teatercamp.

 


Barentsworkshop landbruksforskning
Prosjektsøker: Bioforsk Nord Holt
Prosjektpartnere: Polar experimental Station of Research Institute for Plant Growing (POSVIR), Polar-Alpine Botancial Garden Institute, Arkhangelsk Statlige Landbruksvitenskapelige Institutt
Barentssekretariatets støtte: 75 000

Bioforsk Nord Holt arrangerer 20‐21.11.2013 en workshop for landbruksforskere i nordlige Norden og Russland. Hensikten med workshopen er å etablere et tettere internasjonalt samarbeid mellom forskere i landbruksrelaterte fagdisipliner, med fokusområde innenfor nordlig/arktisk landbruk. Workshopen skal tematisk omhandle nordlige aspekter innenfor grovfôrdyrking, potet, grønnsaker og "planter til mer enn mat".

 


Verdi- Wagner
Prosjektsøker: Finnmark Operakor
Prosjektpartnere: The Music Theatre of the Republic of Karelia
Barentssekretariatets støtte: 50 000

Finnmark Operakor skal arrangere to konserter for å feire 200 årsjubileumet for de to store operakomponistene Giuseppe Verdi ogRichard Wagner. Dette i samarbeid med to russiske sangesolister, ansatte i Music Theatre Republikken Karelia, Petrozavodsk ogden russiske pianisten Ekaterina Isaevskaya. Konsertene vil finne sted i Alta den 30. november, og i Hammerfest den 1. desember.

 


Russiske praktikanter til Norsk Landbruk
Prosjektsøker: Landbruk Nord
Prosjektpartnere: Arkhangelsk Agrarmyj Tekhnikum; Fylkesmannen i Finnmark;
Barentssekretariatets støtte: 140 000

Landbruk Nord skal gi landbruksstudenter fra Arkhangelsk et praksisår på norske gårdsbruk, først og fremst i Nord‐Norge. Hensikten er å styrke kompetansen innen primærnæringene i Barentsregionen. De russiske praktikantene vil etter sitt opphold på norske gårdsbruk ha stor kunnskap om moderne gårdsdrift og ikke minst kunne etablere seg som private bønder i Russland.

 


Pomorswing: Arkhangelsk Big Band møter finnmarksjazzen
Prosjektsøker: Stiftelsen Laboratoriet for kultur 
​Prosjektpartnere: Arkhangelsk Music College
Barentssekretariatets støtte: 90 000

Arkhangelsk Big Band med base i jazzavdelingen på Arkhangelsk music college vil være blant Pomorfestivalens hovedgjester i2014. Festivalen arrangeres i Vardø i tidsrommet 24.-27.07. Storbandet, sammensatt av musikkstudenter og profesjonelle musikere, vil spille ved en rekke konserter og anledninger under festivalen.