Prosjekt Samspill 2013

Søker
Møysalen nasjonalparksenter AS
Nordland
Samarbeidspartner
Lapland State Biosphere Reserve
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
36 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kompetanse

­­

Møysalen nasjonalparksenter skal ‐ i samarbeid med kommunal ledelse, Innlandet lokalutvalg, lokale organisasjoner, lag og foreninger arrangere en feiring av 10‐års dagen for opprettelse av Møysalen Nasjonalpark. Arrangementet vil gå over to dager hvor første dagen er en økocamp med kulturelle, historiske og kunstneriske innslag. 29. august vil det bli arrangert en spesiell topptur til Møysalen som høydepunkt og avslutning av feiringen. I vårt treårige samarbeid med Lapland Biosphere Reserve har vi opparbeidet gode relasjoner, og vi vil fortsette det gode samarbeidet og imøteser deltakelse fra Lapland Reserve med seminarinnslag, kunnskapsutveksling og naturbaserte opplevelser over landegrensene.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
56
Ungdom
20 (norske og russiske)