Politihøgskolestudenter til Murmansk

Applicant
Østfinnmark politidistrikt
Finnmark
Partner
Politiet i Murmansk
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
40 000 NOK
Satsingsområde
Kompetanse
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
20

­­

Politihøgskolens opplæringsenheter i Finnmark har også i år ønske om å bli invitert av russiske myndigheter til treningssenteret/opplæringsenheten for politiet i Murmansk i tiden 4. ‐ 6. juni 2013. Vår delegasjon vil være på 20 deltakere. Målet er å se, utveksle og utvikle samarbeidet mellom politiet i Finnmark og Murmansk.