Norsk‐russisk samspillprosjekt på Kalottspel 2013

Applicant
Kallottspel
Troms
Partner
Arkhangelsk Regional Government
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
120 000 NOK
Satsingsområde
Kultur
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
12
Ungdom
11 (norske og russiske)

­­

Vi ønsker å samle 11 av de fremste unge musikktalentene innen forskjellige genre i nordlige områder av Norge og Russland til en workshop på Kalottspel 2013. Der skal de jobbe sammen i en uke der folkemusikk fra nordområdet kobles mot elementer av jazz, blues, funk og progressiv rock. Dette skal resultere i en konsert på festivalen – og det langsiktige målet er at produksjonen kan videreutvikles og sendes ut på turné sommeren 2014. Dette prosjektet vil vise hvordan folkemusikken kan brukes i en musikalsk genreblanding. Prosjektet kan dermed brukes til å spre folkemusikken til andre festivaler i nordområdet.