Nordområdepolitikk og samfunnsutvikling i nord

Applicant
Høgskolen i Finnmark
Finnmark
Partner
Syktyvkar State University
Komi
Barentssekretariatets støtte
200 000 NOK
Satsingsområde
Kompetanse
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
19

­­

Intensjonen med prosjektet er å koble det nye opplæringsprogrammet til fordypningsstudiet "Management of Local and Regional Development" (MLRD‐studiet), samt et kurs i (norsk) nordområdepolitikk som Høgskolen i Finnmark (HiF) har tilbudt siden 2007. Her går vi inn på sammenhengen mellom ulike nye styringsformer under betegnelsene partnerskap og governance, og sosial og økonomisk utvikling. En grundigere teoretisk og praktisk opplæring på dette vanskelige temaområdet enn det vi har vært i stand til å gi i løpet av noen få dager på de lokale og regionale utviklingsverkstedene og etablererskolene, vil forhåpentligvis gjøre det lettere å få de tverrsektorielle lokale og regionale utviklingspartnerskapene til å fungere som de skal.