Mediacamp 2013

Applicant
Pasvik folkehøgskole
Finnmark
Partner
Foreningen Norge - Karelias ungdomsorganisasjon "Solveig"
Karelia
Barentssekretariatets støtte
94 000 NOK
Satsingsområde
Kultur
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
30
Ungdom
26 (norske og russiske)

­­

Formålet med prosjektet er å skape et nettverk mellom norsk og russisk ungdom gjennom et foto- og filmprosjekt. Ungdom fra Pasvik folkehøgskole reiser til Petrozavodsk i september og bor privat hos ungdom i "Solveig". Ungdom fra "Solveig" reiser til Pasvik folkehøgskole i desember. Prosjektet skal resultere i to fotoutstillinger, i Petrozavodsk og i Pasvik/Kirkenes.