Markering av østerriksk‐ungarsk ekspedisjon og oppdagelsen av Frans Josefs land

Applicant
Vardø kommune
Finnmark
Partner
Voronin Arctic Maritime Institute
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
160 000 NOK
Satsingsområde
Kultur
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
242
Ungdom
110 (norske og russiske)

­­

Fem norskregistrerte kulturforeninger vil sammen med Tromsø og Vardø by og Voronin Arctic Maritime Institute i Arkhangelsk, markere 140‐årsjubileet for oppdagelsen av Frans Josefs land i 1872‐1874. Markeringen har til hensikt å belyse norsk‐russisk arktisk historie i en bred europeisk og historisk kontekst.