Kvensk-karelsk kulturutveksling

Applicant
Kvensk institutt
Finnmark
Partner
Foreningen Norge - Karelias ungdomsorganisasjon "Solveig"
Karelia
Barentssekretariatets støtte
165 000 NOK
Satsingsområde
Kultur
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
22
Ungdom
15 (norske og russiske)

­­

«Culture Exhange» er et samarbeid mellom Kvensk institutt, Kvensk ungdomsnettverk og Den internasjonale ungdomsklubben Solveig i Russland. Workshop og teaterforestilling med kvenske og karelske ungdommer blir arrangert i Tromsø i tidsrommet 5. ‐ 12. august 2013. Målet med prosjektet er holdningsskapende arbeid, økt kunnskap og bevissthet om etniske og språklige minoriteter og nettverksbygging.