Kunst‐ og fredsprosjekt for ungdom

Applicant
B.A.R.N.
Nordland
Partner
Nenets Agrarian Economical Technical School
Nenets
Barentssekretariatets støtte
200 000 NOK
Satsingsområde
Kultur
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
41
Ungdom
35 (norske og russiske)

­­

Formålet med prosjektet er kulturutveksling via teater og intuitiv maling. Nenets A.E.T. school, "Saftkrukka" ungdomsteater i Brønnøysund og "Peacepainting" i Bindal kombinerer intuitivt teater og maling i en uke i mai 2013. Slik bygges også vennskap og motivasjon for brobyggingsarbeid mellom land og folk.