Kjølnesvisa

Søker
Linda Fredriksen
Finnmark
Samarbeidspartner
Arctic Rockers
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
60 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­

Formålet med prosjektet er å lage danseforestilling som skal vises frem ute på Kjølnes fyr. Forestillingen danses av profesjonelle og amatører ilag. Amatørene har deltatt på workshop i forkant av forestillingen. Vi ønsker å utveksle erfaringer og øke kompetansen og interessen for dans i Barentsregionen og at ungdom skal ha positive erfaringer og opplevelser fra nordområdene på tvers av etnisitet, bygde- og landegrenser.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
26
Ungdom
14 (norske og russiske)