Kirsten Sand‐kurs 2013

Søker
Tromsø Kulturskole
Troms
Samarbeidspartner
Arkhangelsk Music School No. 1 of Barents region
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
220 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­

Formålet med sommerskolne for strykere i Nord‐Norge og Arkhangelsk er å styrke samarbeidet mellom kulturskoler i Barentsregionen og øke deltagelsen fra ungdommer i Arkhangelsk spesielt for å styrke miljøet for klassisk strykemusikk over grensen. Vi håper å kunne invitere 25 deltagere fra samarbeidsskolen i Arkhangelsk til tre ulike orkesterkurs. Kurset gjennomføres i Tromsø i perioden 12. - 17. august 2013 og avslutte med en stor konsert i Kulturhuset. Instruktørene hentes fra NOSO (Nordnorsk Opera og Symfoniorkester), Kulturskolen i Tromsø og Universitetet i Tromsø, Konservatoriet.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
120
Ungdom
115 (norske og russiske)