Internasjonal sommerleir

Applicant
Natur og Ungdom
Nordland
Partner
AETAS Arkhangelsk Regional Youth Environmental public organization
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
99 000 NOK
Satsingsområde
Miljø
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
350
Ungdom
350 (norske og russiske)

­­

Natur og Ungdom arrangerer Internasjonal sommerleir i Lofoten fra 28. juli til 4. august 2013 med tilsammen 350 deltakere fra hele verden. Fra russisk side kommer ungdom fra både Aetas (Arkhangelsk)og Priroda i Molodezh (Murmansk). Sommerleiren vil bidra til økt samarbeid og erfaringsutveksling over grensene, og generere diskusjoner om miljøutfordringer og løsninger på dem. Miljøutfordringer i Arktis, spesielt knyttet til petroleumsvirksomhet, vil være en av hovedutfordringene vi skal jobbe med på leiren.