Fundamentering av Russlandsprosjektet i nye Nesseby oppvekstsenter

Applicant
Nesseby oppvekstsenter
Finnmark
Partner
Pechenga skole nr 5
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
85 000 NOK
Satsingsområde
Kompetanse
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
42

­­

Nesseby oppvekstsenter vil i tidrommet 9. ‐ 11. mai 2013 arrangere en reise til Petchenga og Murmansk for alle sine 42 ansatte. Målet for turen er å skape et godt fundament for vårt ordinære Russlandsprosjekt ved det nye oppvekstsenteret i Nesseby.