Forum for oljevernberedskap på russisk og norsk sokkel

Applicant
Norlense AS
Nordland
Partner
Murmanshelf
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
30 000 NOK
Satsingsområde
Næring
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
9

­­

Formålet med prosjektet er å danne et norsk‐russisk faglig forum for oljevernberedskap på norsk og russisk sokkel i Barentshavet inkludert Karahavet og Pechorahavet. Norske og russiske deltakere innenfor oljevern fra bedriftsnettverkene OSR Group, BOKS og Murmanshelf skal møtes på Fiskebøl den 13. september 2013 for å etablere forumet. I forkant av møtet inviteres de russiske deltakerne til å delta på NOSCA Seminar 2013.