Digital Storytelling across borders

Søker
Salten Kultursamarbeid
Nordland
Samarbeidspartner
Barne‐ og ungdomsbiblioteket i Petrosavodsk
Karelia
Barentssekretariatets støtte
125 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­

Prosjektet er et samarbeid mellom ni biblioteker i Salten, samt flere bibliotek i Russland. Målsettingen er å starte tilbud for ungdom med digital historiefortelling som tema og bibliotekene som arena. De digitale historiefortellingene som produseres skal deles via blogg mellom norske og russiske ungdommer i et felles nettverk.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
52
Ungdom
26 (norske og russiske)