Brobygging over grensene

Applicant
Harstad Soroptimistklubb
Troms
Partner
Petrozavodsk Soroptimistklubb
Karelia
Barentssekretariatets støtte
19 000 NOK
Satsingsområde
Sivilt samfunn og media
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
2

­­

Harstadklubben skal i mai/juni arrangere Norgesunionens Representantskaps‐ og landsmøte der 250 soroptimister fra hele Norge skal delta. For å videreutvikle den personlige kontakten med Russland ønsker vi å invitere to soroptimister fra Petrozavodsk til dette arrangementet, og avsette tid til felles møter i etterkant av R/L‐møtet.