Barentsplus 2013 - 2014

Applicant
Høgskolen i Finnmark
Finnmark
Partner
Universiteter i den norsk-russiske delen av Barentsregionen
Barentssekretariatets støtte
1 000 000 NOK
Satsingsområde
Kompetanse
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
92
Ungdom
40 (norske og russiske)

­­

Barentsplus-kontoret samhandler aktivitet mellom høyere utdanningsinstitusjoner i den norsk‐russiske Barentsregionen for å utvikle og utveksle kunnskap, kompetanse og erfaringer samt støtte opp om bygging av en felles Barentsidentitet.