Barentskamp i orientering 2013

Applicant
Den norske Barentskomité i orientering
Troms
Partner
Committee for Physical Culture and Sport of Murmansk Region
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
80 000 NOK
Satsingsområde
Ungdom
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
55
Ungdom
44 (norske og russiske)

­­

Formålet med Barentskampen er idrettskonkurranse mellom våre fire Barentsland for aldersgruppen 15 ‐ 16 år, junior og unge seniorer. Arrangementene bidrar til å utvikle kart-, arrangør‐ og orienteringsferdigheter for alle. I tillegg ønsker vi å oppnå kulturell utveksling ‐og forståelse. Barentskampen 2013 foregår 1. - 2. september.