The Barents Sea - a dissimilation project

Applicant
Varanger museum avd Vardø Museum
Finnmark
Partner
Murmansk Museum of Regional Studies
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
50 000 NOK
Satsingsområde
Kompetanse
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
10

­­

Formålet med prosjektet er å formidle innholdet i boken "The Barents Sea, et halvt århundre med russisk norsk samarbeid" regionalt, nasjonalt og internasjonalt, sett i sammenheng med miljø‐ og klimautfordringene samt å bidra til fornying av Vardø museums utstillingsprofil.