Barents judo cup og leir i Bodø 2013

Applicant
Bodø judoklubb
Nordland
Partner
Arkhangelsk Judoforbund, Murmansk Judoforbund
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
150 000 NOK
Satsingsområde
Idrett
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
178
Ungdom
140 (norske og russiske)

­­

Formålet med prosjektet er å etablere et judosamarbeid i Barentsregionen gjennom et nettverk av judoklubber både på norsk og russisk og svensk side av Barentsregionen (på sikt også finsk). Vi ønsker å gjøre judo til en del av idrettspillaren i Barentssamarbeidet gjennom prøveprosjektet Barents judo cup og leir i Bodø 7. ‐ 10. juni 2013. Dette skal være starten på samarbeidet "Judoteam Barents".